Projekt Index investičnej gramotnosti monitoruje úroveň vedomostí slovenskej populácie v oblasti investícií, sporenia, rizika a akciových trhov. Ide o prvý výzkum zameraný na investičnú gramotnosť na Slovensku. Predstavili sme ho spoločne s garantmi projektu, odborníkmi zo sveta financií a investícií, ktorí sa dlhodobo usilujú o zvyšovanie investičnej gramotnosti českej a slovenskej populácie.

Na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 27. januára v Bratislave, prehovoril Martin Šuster, riaditeľ odboru výzkumy v NBS, Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, Radim Krejčí, zakladateľ Portu a Martin Luňáček, Managing Director Portu. Ďalšími odbornými garantmi projektu sú Ján Šebo, vedúci výzkumného týmu Oranžová obálka a Anna Kortusová, analytička Portu.

Prieskum, ktorý realizovala investičná platforma Portu v spolupráci s výskumnou agentúrou IPSOS, poukázal na to, že Slováci majú nízke sebavedomie v oblasti investícií a sporenia. Až 62 % opýtaných si v oblasti investovania neverí. Najväčšie problémy Slovákom robí správne rozpoznanie rozdieľov medzi investovaním a sporením, a to hlavne z pohľadu rizika, ktoré sa s týmito metódami zhodnocovania úspor spájajú. Vo vzťahu medzi rizikom a výnosom z investície sa síce 74 percent respondentov správne domnieva, že väčší výnos znamená tiež väčšie riziko, no viac než štvrtina opýtaných sa, bohužiaľ, mýli, keď si myslí, že diverzifikáciou sa riziko úplne eliminuje. Len necelá štvrtina Slovákov ráta s tým, že pri investovaní na rozdiel od sporenia nie sú výnosy zaručené.

Znalosti o vplyve inflácie na investície sa rôznia. Súčasná úroveň inflácie vo výške 8,4 % pritom nie je zanedbateľná a vyžaduje našu pozornosť. Vyše 70 percent respondentov správne predpokladá, že pokiaľ inflácia prevyšuje mieru zhodnocovania peňazí, tak si v budúcnosti kúpi menej než dnes. Negatívnym zistením však je, že až tretina opýtaných očakáva, že ak v minulosti výnosy rástli, bude tomu tak automaticky aj naďalej. 

Najvýznamnejším problémom, na ktorý garanti projektu počas tlačovej konferencie upozorňovali, je nízká finančná gramotnosť slovenskej populácie. V dôsledku toho mnoho Slovákov nemá dostatočné znalosti o tom, ako by mohli svoje úspory zhodnocovať alebo ochrániť pred infláciou.

„Príležitostí pre investovanie je nadmieru, avšak znalosti budúcich investorov sú nízke, čo vedie k chybám pri rozhodovaní a následnej finančnej strate,“ upozorňuje Radim Krejčí, zakladateľ online investičnej platformy Portu.  

Na Slovensku máme problém so samotnou finančnou gramotnosťou, pričom investičnú gramotnosť považujem za akúsi jej nadstavbu. V posledných rokoch sme svedkami toho, že inflácia valcuje úroky na účtoch a vkladoch v bankách. Rok 2022 je už šiestym v poradí, kedy inflácia v krajine je vyššia ako úroky v bankách. V 1. kvartáli tohto roka rast cien tovarov a služieb vyskočí až na 7 percent a celoročná inflácia podľa odhadov dosiahne úroveň 5 až 6 percent. Jedinou možnosťou, ako z dlhodobého hľadiska vyhrať boj nad infláciou, je investovať. A kedy inokedy, ak nie teraz? Najmä, keď vyše 60 percent z celkových finančných aktív slovenských domácností tvoria vklady v bankách alebo hotovosť,“ hovorí Eva Sadovská, analytička finančnej skupiny WOOD & Company.

Nízka finančná gramotnosť ubližuje spotrebiteľom podľa Martina Šustera, riaditeľa odborného výskumu v Národnej banke, hneď v dvoch rovinách. „V tej prvej, teda ak si ľudia svoje nízke kompetencie uvedomujú, vedie k mimoriadne konzervatívnemu investovaniu. Jedno zo základných pravidiel investovania hovorí, že by sme mali využívať len tie nástroje, ktorým rozumieme. Ak rozumieme len tým úplne najzákladnejším, väčšinu svojho bohatstva máme buď v nehnuteľnostiach, ako 90 percent slovenských domácností, alebo v bežných či sporiacich účtoch. Tie sú systematicky nízko výnosné a hoci krátkodobo poskytujú ochranu pred stratou, dlhodobo domácnosti reálne strácajú,“ zdôrazňuje. Druhá rovina strát je však podľa neho ešte horšia. „Je to vtedy, keď si spotrebitelia ani neuvedomujú svoje obmedzenia a nechajú sa nahovoriť na produkty, ktorým dobre nerozumejú a ktoré pre nich nie sú vhodné – sú často drahé, vysoko rizikové či s nevhodným horizontom,“ dodáva.

Zaujíma vás vaša úroveň investičnej gramotnosti?

Dotazník investičnej gramotnosti si môžete kedykoľvek vyplniť zde.