Investičná gramotnosť v Česku je mierne vyššia ako na Slovensku. Aj napriek slabším výsledkom si Slováci v investovaní veria viac. Rovnako ako u nás, aj na Slovensku majú ľudia najvyššiu investičnú gramotnosť v hlavnom meste. Mladí Slováci rozumejú investíciám výrazne lepšie ako ich českí rovesníci. Ukazuje to prieskum investičnej platformy Portu vypracovaný agentúrou IPSOS v Česku a na Slovensku.

Index investičnej gramotnosti monitoruje úroveň vedomostí českej a slovenskej populácie v oblasti investícií, sporenia, rizika a akciových trhov. Prieskum, ktorý realizovala investičná platforma Portu v spolupráci s výskumnou agentúrou IPSOS, zistil, že Česi aj Slováci majú nízke sebavedomie v oblasti investícií a sporenia. Zatiaľ čo v Česku si tri štvrtiny respondentov neverí, na Slovensku je to 62 % opýtaných.

Investičné znalosti a investičné sebavedomie sa značne líšia

Prieskum však zistil, že investičné sebavedomie nezodpovedá investičným znalostiam. Ľudia zo Slovenska si síce veria o trochu viac, ale na druhej strane majú slabšie znalosti o investovaní ako Česi. Ak sa na to pozrieme optikou vekového rozloženia, miera znalostí v Česku rastie s vekom. Mladí respondenti (18-26 rokov) si tam veria najviac, ale ich vedomosti to príliš nereflektujú. Naopak rovesníci zo Slovenska majú výrazne lepšie znalosti. Rovnako ako u nás aj na Slovensku sa najlepšie darilo najstarším respondentom (54-65 rokov). V prípade pohlavia si s investičnými vedomosťami v oboch štátoch lepšie viedli muži. Oproti meraniu v Česku však bola priepasť medzi pohlaviami menšia.

Neprekvapí, že Slovensko je o trochu za nami, ale nie ďaleko. V niektorých ekonomických ukazovateľoch nás veselo predbieha a bude zaujímavé sledovať, či sa to nestane aj pri investičnej gramotnosti. Slovenská situácia je kvôli euru o niečo viac odlišná od tej českej, pretože nižšie úroky a podobná inflácia tlačia silnejšie na investovanie, a hoci je to pre mnoho Slovákov nepríjemné, zo situácie môžu vyťažiť viac ako my. Slovensko môže dlhodobo ťahať dole väčšie množstvo vylúčených lokalít, kde je malá nádej na rýchlu zmenu. Ďalej fakt, že veľa vzdelaných mladých Slovákov odchádza trvalo do zahraničia, vrátane Českej republiky, a zvyšujú český index na úkor toho Slovenského,“ komentuje ekonóm Dominik Stroukal.

Zdroj: Portu

Pozitívny vplyv vzdelania na lepšie výsledky sa potvrdil u respondentov v oboch krajinách – najlepšie výsledky dosahovali vysokoškoláci. Pri porovnaní však tí slovenskí zaostávajú za českými, ktorých index je o niečo vyšší.

Zdroj: Portu

Ľudia z hlavných miest sú v priemere najviac investične gramotní

Obyvatelia metropol sú na tom so svojimi investičnými znalosťami podstatne lepšie, než obyvatelia z ostatných krajov. Tento trend platí pre Českú aj Slovenskú republiku. Ľudia v Prahe dosahujú v indexe investičnej gramotnosti viac ako 120 bodov a ľudia v Bratislave 116 bodov. Ak sa pozrieme na ďalšie kraje, na druhej a tretej priečke sa v Česku umiestnili respondenti z Vysočiny (109 bodov), resp. Libereckého a Plzenského kraja (101 bod). Na Slovensku sú to obyvatelia Žilinského (104 body) a Banskobystrického kraja (101 bod). Na opačnom konci rebríčka sa ocitli zástupcovia Stredočeského, Ústeckého alebo Karlovarského kraja a na Slovensku sú to ľudia z Košického a Trnavského kraja.

Zdroj: Portu

Čo priniesol mesiac investičnej gramotnosti

V Česku sa výsledky prieskumu zverejnili 31.10.2021 na svetový deň sporenia. Na Slovensku následne 27.01.2022. Ako ubehol čas medzi týmito udalosťami?

Počas novembra, mesiaca investičnej gramotnosti, sa Portu snažilo monitorovať povedomie o investíciách a sporení prostredníctvom stránky www.rozumiminvesticim.cz, kde svoje znalosti doteraz preverilo viac ako 7 000 návštevníkov. Ukázalo sa, že respondenti na webe majú väčšie investičné povedomie ako reprezentatívna vzorka populácie. Ľudia, ktorí vyplnili dotazník na webe, dosiahli hodnotu indexu investičnej gramotnosti vo výške 181,8, čo je výrazne lepší výsledok ako u širokej verejnosti.

Na začiatku prieskumu sme stanovili hodnotu Indexu na 100 bodov, aby sme mohli mapovať jeho vývoj a porovnávať výsledky v rámci demografických skupín respondentov. Môžeme uvažovať, že ľudia, ktorí prejavujú záujem o investovanie a chcú zhodnocovať svoje úspory, pravdepodobne chcú vedieť, ako sú na tom so svojimi znalosťami,“ hovorí Radim Krejčí, zakladateľ Portu.

Ukazuje sa, že web navštívili skôr ľudia, ktorí sa už o investície nejakým spôsobom zaujímajú. Dokazuje to aj výrazne vyšší pomer tých, ktorí odpovedali vo webovom dotazníku so 100% úspešnosťou. Zatiaľ čo vo všeobecnej populácii úplne bezchybne odpovedala 4,1 %, na webe to bola viac ako tretina návštevníkov (34,2 %). Najlepšie odpovedali návštevníci webu na otázku týkajúcu sa inflácie. Tomu, ako ovplyvňuje hodnotu peňazí, rozumie 97 % zodpovedajúcich. Pre porovnanie vo všeobecnej populácii chápe koncept inflácie 74 % respondentov. Naopak najviac sa návštevníci webu potrápili s otázkou týkajúcou sa zloženého úročenia. Ako na šetriacom účte fungujú úroky, odpovedalo správne 72 % návštevníkov. U všeobecnej populácie je to výrazne menej. Dopočítať sa správnej odpovede zvládne len 40 % z nás.

Overte svoje znalosti v oblasti investovania

Portu sa dlhodobo snaží o zvyšovanie investičnej gramotnosti. Na www.rozumieminvesticiam.sk sa snaží vzdelávať širokú verejnosť v oblasti investovania, sporenia, zhodnocovania úspor a diania na akciovom trhu. Každý si tu taktiež môže overiť úroveň svojich znalostí pomocou online dotazníku a porovnať svoje výsledky s priemernými hodnotami slovenskej populácie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *